Friday, October 31, 2008

10 Muwassafat Tarbiyah

Muslim yang ingin mempersiapkan diri dalam perjuangan Islam perlu memperbaiki dirinya agar sentiasa terkehadapan dari manusia lain. Risalah Islam yang syumul ini hendaklah difahami dengan membentuk diri yang syumul juga. Maka hendaklah diteliti di sini tentang aspek-aspek seorang daie Muslim dalam rangkanya untuk menjadi seorang Muslim yang sempurna.

Sifat-sifat yang perlu ada pada diri ialah:
Kuat tubuh badan (Qawiyyal Jism)

* Dakwah berat tanggungjawab dan tugas - perlukan badan yang sihat dan kuat. Rasulullah saw menitikberatkan soal ini, sabdanya:
"Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dikasihi Allah dari mukmin yang lemah, tetapi pada keduanya ada kebaikan"

* Memeriksa kesihatan diri,mengamalkan riyadhah dan tidak memakan/minum suatu yang merosakkan badan.

Akhlak yang mantap (Matinul Khuluq)

>Akhlak kita ialah Al-Quran dan ditunjukkan oleh Nabi saw.
>Dijelaskan beberapa unsur oleh Imam Al-Banna dalam kewajipan dai’ iaitu sensitif, tawadhu’, benar dalam perkataan dan perbuatan, tegas, menunaikan janji, berani, serius, menjauhi teman buruk dan lain-lain.

Fikiran yang berpengetahuan (Mutsaqqafal Fikri)

>Perlu berpengetahuan tentang Islam dan maklumat am supaya mampu menceritakan kepada orang lain.
>Perlu bersumberkan kepada Al-Quran dan Hadis dan diterangkan oleh ulama’ yang thiqah.Pesan Imam Banna:"
"Perlu boleh membaca dengan baik, mempunyai perpustakaan sendiri dan cuba menjadi pakar dalam bidang yang diceburi"


>Mampu membaca Al-Quran dengan baik, tadabbur, mempelajari seerah, kesah salaf dan kaedah serta rahsia hukum yang penting.

Mampu berusaha (Qadiran ala Kasbi)

>Walaupun kaya, perlu bekerja.
>Tidak terlalu mengejar jawatan dalam kerajaan/resmi.
>Meletakkan jawatan dan tempat kerja mengikut keperluan dakwah lebih utama dari gaji dan pendapatan.
>Melakukan setiap kerja dengan betul dan sebaiknya (ihsan).
>Menjauhi riba dalam semua lapangan.
>Menyimpan untuk waktu kesempitan.
>Menjauhi segala bentuk kemewahan apatahlagi pembaziran.
>Memastikan setiap sen yang dibelanja tidak jatuh ke tangan bukan Islam.

Akidah yang sejahtera (Salimul Aqidah)

>Redha Allah sebagai tuhan, Islam sebagai Agama dan Muhammad saw sebagai Nabi.
>Sentiasa muraqabah Allah dan mengingati akhirat, memperbanyakkan nawafil dan zikir.
>Menjaga kebersihan hati, bertaubat, istighfar, menjauhi dosa dan syubhat.

Ibadah yang betul (Sahihul Ibadah)

>Perlu melakukan ibadat yang meninggikan roh dan jiwanya.
>Perlu belajar untuk membetulkan amalannya dan mengetahui halal dan haram.
>Tidak melampau atau berkurang (pertengahan).

Mampu melawan nafsu (Mujahadah ala Nafsi)

>Perlu azam yang kuat untuk melawan kehendak nafsunya dan mengikut kehendak Islam.
>Tidak menghiraukan apa orang kata dalam mempraktikkan Islam.
>Daie mungkin melalui suasana sukar yang tidak akan dapat dihadapi oleh orang yang tidak biasa dengan kesusahan.

Menjaga waktu (Haarithun ala Waqtihi)

>Waktu lebih mahal dari emas, waktu adalah kehidupan yang tidak akan kembali semula.
>Sahabat sentiasa berdoa agar diberkati waktu yang ada pada mereka.

Tersusun dalam urusan (Munazzamun fi syu’unihi)

>Untuk manfaatkan waktu dengan baik.. perlu penyusunan dalam segala urusan.
>Gunakan segala masa dan tenaga tersusun untuk manfaat Islam dan dakwah.

Berguna untuk orang lain. (Nafi’un li ghairihi)

>Daie umpama lilin yang membakar diri untuk menyuluh orang lain.
>Daie adalah penggerak dakwah dan Islam. Masa depan Islam, hidup mati Islam bergantung kepada dai.
>Amal Islam ialah untuk menyelamatkan orang lain dari kesesatan.
>Daie merasa gembira bila dapat membantu orang lain. Paling indah dalam hidupnya ialah bila dapat mengajak seorang manusia ke jalan Allah.

No comments:

Post a Comment