Friday, February 25, 2011

..::Sistem Pendidikan Negara Perlukan Reformasi Segera: Pesuruhjaya PAS Perak::..

Pesuruhjaya PAS Perak Ustaz Abu Bakar Hussain berpendapat  pendidikan yang diperlukan di Malaysia bukan yang bersifat persaingan merebut gred tertinggi atau pensijilan yang cemerlang semata-mata, Pendidikan juga bukan jenis mengejar kecemerlangan akademik yang keterlaluan.

Menurut beliau, kerajaan Malaysia hanya berpura-pura dalam pendidikan yang bertaraf dunia. Mengujudkan Universiti yang hanya bermegah dengan budaya ghairah kepada sijil bukan teruja untuk menghayati ilmu.Melahirkan remaja yang tidak punya idealisme melainkan hanya untuk mengejar kerjaya mudah. Mencetuskan generasi pelajar yang tidak punya kepedulian kepada keadaan masyarakat . Pendidikan yang mengeluarkan generasi tempang akhlaq dan lesu jatidiri. Pendidikan yang mengujudkan pengajaran dan pembelajaran sebagai suatu yang membebankan bukan suatu yang mengembirakan.

Beliau menyatakan, pendidikan yang kita perlukan ialah sebuah pendidikan yang membina manusia sebaiknya dari segenap segi samada ilmu , emosi , akhlaq dan kemahiran.
Malaysia memerlukan, pendidikan yang mampu membentuk remaja yang berupaya dari sudut ketrampilan diri, matang dari segi emosi dan berfikir serta bersedia berhadapan dengan cabaran semasa. Kita mahu pendidikan yang melahirkan kanak-kanak dan remaja yang sihat mental , cergas fizikal , kukuh rohani dan matang emosi, jelas beliau.

Pesuruhjaya PAS Perak itu turut menyeru agar reformasi dalam pendidikan perlu dilakukan, reformasi pendidikan yang membina potensi insan untuk mencapai kecemerlangan yang menyeluruh sebagai khalifah yang bertanggungjawab dan mengamalkan gaya hidup yang berintegriti dan bermoral mulia.
Beliau menyatakan PAS sentiasa bekerja untuk membina warga pendidik yang membina teladan dalam sahsiah dan penuntut yang menyerap teladan sehingga menjadi insan mithali dalam berilmu dan beramal.

Memetik ucapan beliau, “ Kita mahu mengujudkan institusi pendidikan tinggi yang melahirkan graduan lepasan universiti yang menjadi pengkritik sosial yang sihat yang mengutamakan kebajikan masyarakat , keadilan sosial , integriti kepimpinan yang murni dan  keluhuran moral masyarakat”.

“ Kita mahu mewujudkan universiti yang menjadi tapak berkembang intelektual kritikal , terhimpunnya ilmuan yang merasa bebas untuk mempersoalkan institusi berkuasa tanpa bimbang dimangsakan”.

PERAK 

No comments:

Post a Comment